Enerji İletimi

Trafo Merkezleri / Şalt Sahaları Taahhüt, Mühendislik ve Proje Hizmetleri

Trafo Merkezleri / Şalt Sahaları Taahhüt, Mühendislik ve Proje Hizmetleri

Komple anahtar teslimi trafo merkezi / şalt sahası projelerinin etüt, kurulum, montaj, devreye alma, kabul ve enerjilendirme işleri
TEİAŞ Bağlantı Görüşü Danışmanlık Hizmetleri
TEİAŞ Bağlantı Anlaşması Danışmanlık Hizmetleri
TEİAŞ Sistem Kullanım Anlaşması Danışmanlık Hizmetleri
TEİAŞ Bağlantı Görüşü Danışmanlık Hizmetleri
380/154/36 kV Trafo Merkezi Primer Proje Hizmetleri
380/154/36 kV Trafo Merkezi Sekonder Proje Hizmetleri
380/154/36 kV Trafo Merkezi İnşaat Proje Hizmetleri
380/154/36 kV Trafo Merkezi Tevziatı Proje Hizmetleri
36 kV Otoprodüktör Proje Hizmetleri
Trafo Merkezi Yer Seçimi Hizmetleri
Saha Müşavirliği
Kısa devre, Röle Koordinasyon ve Yük Akışı Analiz Hesaplamaları
Teknik ve Montaj Şartname Hizmetleri
Teklife Esas Keşif Listelerinin Hazırlanması
Sistemin Enterkonnekte Şebeke Etkisinin Analizi
Aktif, Reaktif Güç Hesaplarının Yapılması