ANKARA VİLAYETLER BİRLİĞİ TADİLATI İŞİ

ANKARA VİLAYETLER BİRLİĞİ TADİLATI İŞİ

İŞİN ADI ANKARA VİLAYETLER BİRLİĞİ TADİLATI İŞİ
İŞVEREN ANKARA VİLAYETLER BİRLİĞİ
SÖZLEŞME TARİHİ 20.11.2015
BİTİŞ TARİHİ 15.11.2016